Utsmyckningsdetaljerna är handvävda respektive broderade i ull och lin samt guldfärgat garn. Inspirationen är hämtad från Bibelns sista bok – Uppenbarelseboken, där Jesu lärjunge Johannes i fångenskap på sin ålderdom ser bilder från det kommande paradiset.

Jag har skrivit några citat nedan som visar vad de enskilda delarna av bårtäcket symboliserar.

”Och när jag vände mig om såg jag sju lampställ av guld, och mitt bland lampställen såg jag någon som var lik en människoson, i fotsid klädnad och med ett bälte av guld om bröstet (guldbandet). …och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft (solen).” / Upp. 1:12-13,16

 

 

”Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från Gud… `…Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta´… Den hade en stor och hög mur och tolv portar… I öster var tre portar, i norr var tre portar, i söder tre portar och i väster tre portar… De tolv portarna var tolv pärlor, varje port av en enda pärla (pärlorna, tre på var sida).” / Upp. 21:1-4,13,21

 

”Stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stod tolv namn, Lammets tolv apostlar… Grundstenarna i stadsmuren var av alla slags sköna ädelstenar (halvädelstenarna, tre på var sida).”  / Upp.21:14,19

 

”Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som rann från Guds och Lammets tron (raden med glaspärlor runt). Mitt på den stora gatan, med floden på ömse sidor, stod livets träd… och trädets blad är läkemedel för folken (den gröna kanten utanför pärlraden).  Och det skall inte mer bli natt, och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem.” / Upp.22:1-2,5

KORS ALT TEXT

Jag har skrivit några citat nedan som visar vad de enskilda delarna av bårtäcket symboliserar.

”Och när jag vände mig om såg jag sju lampställ av guld, och mitt bland lampställen såg jag någon som var lik en människoson, i fotsid klädnad och med ett bälte av guld om bröstet (guldbandet). …och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft (solen).” / Upp. 1:12-13,16

”Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från Gud… `…Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta´… Den hade en stor och hög mur och tolv portar… I öster var tre portar, i norr var tre portar, i söder tre portar och i väster tre portar… De tolv portarna var tolv pärlor, varje port av en enda pärla (pärlorna, tre på var sida).” / Upp. 21:1-4,13,21

”Stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stod tolv namn, Lammets tolv apostlar… Grundstenarna i stadsmuren var av alla slags sköna ädelstenar (halvädelstenarna, tre på var sida).”  / Upp.21:14,19

”Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som rann från Guds och Lammets tron (raden med glaspärlor runt). Mitt på den stora gatan, med floden på ömse sidor, stod livets träd… och trädets blad är läkemedel för folken (den gröna kanten utanför pärlraden).  Och det skall inte mer bli natt, och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem.” / Upp.22:1-2,5

Designen är med vilje sparsmakad ovanpå för att var och en skall kunna välja att smycka även med blommor och personliga tillhörigheter eller bara med korset om så önskas. Korset är broderat på fri hand och ligger löst för att kunna läggas där det passar bäst vid varje enskilt tillfälle.

Om du vill se mer hur det är tillverkat finns det under ”Nyheter” i nov 2015 – mars 2016. Välkommen att titta där!

Utsmyckningsdetaljerna är handvävda respektive broderade i ull och lin samt guldfärgat garn. Inspirationen är hämtad från Bibelns sista bok – Uppenbarelseboken, där Jesu lärjunge Johannes i fångenskap på sin ålderdom ser bilder från det kommande paradiset. Jag har skrivit några citat nedan som visar vad de enskilda delarna av bårtäcket symboliserar.IMAG2083 ”Och när jag vände mig om såg jag sju lampställ av guld, och mitt bland lampställen såg jag någon som var lik en människoson, i fotsid klädnad och med ett bälte av guld om bröstet (guldbandet). …och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft (solen).” / Upp. 1:12-13,16 ”Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från Gud… `…Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta´… Den hade en stor och hög mur och tolv portar… I öster var tre portar, i norr var tre portar, i söder tre portar och i väster tre portar… De tolv portarna var tolv pärlor, varje port av en enda pärla (pärlorna, tre på var sida).” / Upp. 21:1-4,13,21 ”Stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stod tolv namn, Lammets tolv apostlar… Grundstenarna i stadsmuren var av alla slags sköna ädelstenar (halvädelstenarna, tre på var sida).”  / Upp.21:14,19 ”Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som rann från Guds och Lammets tron (raden med glaspärlor runt). Mitt på den stora gatan, med floden på ömse sidor, stod livets träd… och trädets blad är läkemedel för folken (den gröna kanten utanför pärlraden).  Och det skall inte mer bli natt, och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem.” / Upp.22:1-2,5 IMAG2079 IMAG2078 Designen är med vilje sparsmakad ovanpå för att var och en skall kunna välja att smycka även med blommor och personliga tillhörigheter eller bara med korset om så önskas. Korset är broderat på fri hand och ligger löst för att kunna läggas där det passar bäst vid varje enskilt tillfälle.        

Om du vill se mer hur det är tillverkat finns det under ”Nyheter” i nov 2015 – mars 2016. Välkommen att titta där!