Jag började väva konstverket i början av min väg tillbaka. Man kan tydligt se hur Gud lyfter mig uppåt mot det ljusare. Mot slutet fick jag för mig att jag skulle göra en estetisk utsvävning och låta solens strålar böja av mot sidorna. När konstverket var färdigt var jag väldigt missnöjd med de böjda strålarna. När jag klagade hos Gud kom en mening i mitt inre: ”Även solens strålar måste böja sig för det himmelska ljuset.”

Jag tyckte bilden påminde om skapelseberättelsen och tänkte brodera några av Bibelns första ord uppåt i vänstermarginalen (”mörker var över djupet och Guds Ande svävade över vattnet och Gud sade: Varde ljus! ) Uppåt i högermarginalen tänkte jag hitta några fina verser från Psaltaren om hur Gud lyfter oss upp och gör vårt mörker ljust. När jag slog upp Bibeln för att leta efter verserna hamnade jag omedelbart i bibelboken Malaki där det i kap 4, vers 2 står: ”Men för er, ni som fruktar mitt namn, skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar.”

Och visst ser det ut som att solen har vingar! Det kändes som om Gud planerat det hela tiden, och att versen var ett löfte från Gud.

Teknik: Vävning.
Konstverket ägs av Öjersjökyrkan.